Qui som?

SOM LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Formada per treballadores i treballadors afiliats a CCOO de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, de l'Hospital de Mataró i del Consorci Sanitari del Maresme en general.

Pensem que en aquests moments els drets i deures dels treballadors s’han de defensar entre tots, per garantir una feina de qualitat i amb qualitat.

La nostra tasca va adreçada a les persones.

Des de CCOO volem defensar els drets de tots.

El nostre funcionament és democràtic i assembleari,parlem i participem tots i totes en les presses de decisions, tant

al centre com en el nostre sindicat.

contacta'ns :  [email protected] 

 [email protected]

 web: http://consorcisanitarimaresme.ccoo.cat/Un agraïment especial  a Laura Bonilla i Jesus Oliveros .

Gracies Per la vostre paciència I per dotar-nos d'Aquesta eina tan eficaç que ens ajuda a comunicar-nos amb els nostres companys i companyes del CSDM

Qui som les CCOO

Què és un sindicat?

Manifestaciço de CCOO de CatalunyaEl sindicat és l'organització estable, pròpia dels treballadors i treballadores, que, voluntàriament i solidàriament, s'uneixen per defensar els seus interessos des del punt de vista laboral i social. 

El sindicalisme és el resultat d'un llarg procés de maduració, des del punt de vista laboral, econòmic i social, de la lluita del conjunt de treballadors i treballadores en defensa dels nostres interessos i per la millora de les condicions de vida. 

L'associacionisme en el món del treball sorgeix, per tant, com a expressió d'una necessitat, la solidaritat davant la falta de protecció, i també com a expressió de la confrontació d'interessos en el món del treball. 

Treballadores i treballadors han expressat de diferents maneres la conveniència d'agrupar-se per defensar els seus interessos: des de les primeres societats de socors mutu i resistència (amb un tarannà eminentment assistencial davant de situacions de necessitat) fins a organitzacions capaces d'aglutinar tota la classe obrera amb reivindicacions comunes cada cop més concretes: el salari, la jornada laboral, les condicions de treball, les condicions de vida en general, etc. 

Les noves realitats fan que avui un sindicat que pretengui donar resposta als interessos de tots els treballadors i treballadores hagi de tenir en compte la diversitat del món laboral: des de la persona assalariada fixa, passant per les treballadores i treballadors tècnics o més qualificats, les persones en atur o en feines precàries, fins als joves, les dones i els immigrants, que són collectius especialment afectats per la precarització.
 

Per què és necessari un sindicat general de classe?

Cartell reivindicant les 35 horesUn sindicat general és el que agrupa els treballadors i treballadores independentment del ram de producció a què pertanyen i lluita per defensar els seus interessos des d'una perspectiva global, com a treballadors i treballadores i com a ciutadans i ciutadanes. 

El sindicalisme general de classe és l'expressió de la unitat dels treballadors i les treballadores per defensar els nostres interessos davant l'empresariat i els governs. La nostra unió i la nostra implicació en el treball sindical ens donen la força per mantenir i ampliar els nostres drets. 

El sindicalisme general, com a expressió de l'agrupament de treballadors i treballadores, és el millor instrument per intervenir en la negociació de les nostres condicions de treball. La individualització de la negociació de les condicions de treball provocaria indefensió i, per tant, cal negociar de manera collectiva els nostres drets laborals, atenent les necessitats generals i específiques dels diferents grups de treballadors i treballadores. 

Per fer que es compleixin les garanties legals que tenim com a treballadors i treballadores i per millorar-les i ampliar-les. 

Per defensar els sistemes públics en educació, sanitat, pensions i en general els de protecció social com a elements de redistribució de la riquesa. El conjunt de treballadors i treballadores afiliats a CCOO ens impliquem a aconseguir nivells més alts de prestacions i qualitat en la sanitat, l'ensenyament, els transports públics... i també amb altres entitats cíviques per desenvolupar els valors de la pau i la solidaritat. 

Perquè volem que la nostra societat sigui cada vegada més justa i solidària. 

Només una organització arrelada en el conjunt de les diversitats de la classe treballadora garanteix l'avenç per millorar les nostres condicions de vida com a treballadores i treballadors.

Què és CCOO?

Votacions en un congrés de CCOO de CatalunyaCCOO és una organització sindical formada per homes i dones que ens afiliem de forma voluntària i solidària per defensar els nostres interessos (generals i específics) com a conjunt dels treballadors i treballadores i per aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa. 

CCOO és un sindicat reivindicatiu i participatiu, que vol agrupar en el seu si el conjunt de treballadores i treballadors en la defensa de les nostres reivindicacions i interessos. L'afiliació i la participació en CCOO ens fa protagonistes directes de la lluita pels nostres drets. 

CCOO és un sindicat nacional que lluita per aconseguir la completa igualtat de totes les persones que viuen i treballen a Catalunya, que rebutja qualsevol tipus de discriminació per raons d'origen geogràfic o lingüístic i que referma la plena solidaritat d'interessos del poble de Catalunya amb els altres pobles de l'Estat espanyol. 

CCOO és un sindicat divers, en què ens acollim el conjunt de les distintes professions i collectius, i que vol representar de forma adequada els interessos del món assalariat, dels i de les pensionistes, de les persones que estan en l'atur, de la immigració i del jovent. 

CCOO és un sindicat plural, obert a tots els treballadors i treballadores, qualsevol que sigui la seva ideologia, filosofia, concepció política o religiosa, dins del respecte als drets humans i les normes democràtiques. 

CCOO és un sindicat unitari i democràtic, en què treballem per aconseguir la unitat del conjunt de treballadors i treballadores i en què decidim les actuacions sindicals i el nostre funcionament a partir de les assemblees de les persones afiliades i dels òrgans de direcció i gestió que elegim democràticament. 

CCOO és un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, de l'Estat i dels partits polítics. 

CCOO és un sindicat sociopolític, en què treballem per millorar tot allò que ens afecta com a treballadores i treballadors, dins i fora de l'empresa. 

CCOO és un sindicat internacionalista, des del qual fomentem la solidaritat amb tots els pobles del món que lluiten per les llibertats democràtiques, i amb els refugiats i refugiades, treballadores i treballadors que pateixen persecució pel fet d'exercir els seus drets sindicals i democràtics. 

CCOO és un sindicat multiètnic, que vol agrupar el conjunt dels treballadors i treballadores immigrants, per defensar la igualtat de drets i seva la inserció en la nostra comunitat.

Quina és la força de CCOO?

Noia amb una gorra de CCOO de CatalunyaLa força de CCOO és la teva sumada a la de la resta de persones que s'associen en el nostre projecte sindical.

La nostra força és la de la participació del conjunt de la nostra afiliació en les nostres actuacions per defensar i aconseguir nous drets i en la presa de les nostres decisions.

Quantes més persones ens afiliem i participem en el projecte sindical de CCOO, més serà la nostra força, per millorar les nostres condicions en l'empresa i les nostres condicions generals de vida.

Com pots participar a CCOO?

La teva pertinença a CCOO et permet participar en les decisions i activitats del sindicat. L'òrgan fonamental de participació i d'intervenció és la secció sindical, però a més pots participar en moltes altres tasques de solidaritat o de defensa de drets que realitza el sindicat a partir d'actuacions específiques, com les que realitzen Pau i Solidaritat...  

Quins drets tenim les persones afiliades a CCOO?

A participar en totes les activitats del sindicat, en l'àmbit que ens correspongui, i a manifestar lliurement la nostra opinió en els debats sindicals. 

Que se'ns elegeixi i a elegir persones per a qualsevol òrgan de direcció o gestió de la nostra organització. 

A rebre l'assessorament sindical i tècnic adient respecte a qualsevol dels problemes professionals i sindicals que ens afectin. 

A gaudir dels serveis de què, com a confederació, ens hem dotat fins ara o ens puguem dotar en el futur.  

Com ens organitzem a CCOO?

En la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCOO) ens organitzem a partir de l'empresa, segons el sector de la producció a què pertanyem i segons el territori on realitzen la nostra activitat laboral. Per tant, la nostra estructura és sectorial i territorial. 

a) L'estructura sectorial integra els treballadors i treballadores des del seu lloc de treball, atenent al ram a què pertanyin. 

 • Secció sindical d'empresa
 • Sindicat de ram, comarcal o intercomarcal
 • Federació de Catalunya de ram
 • Federació estatal

En concret, a Catalunya, hi ha les federacions de ram següents: 

 • Activitats diverses
 • Administració pública
 • Agroalimentària
 • Minerometallúrgica
 • Comunicació i Transports
 • Serveis financers i administratius
 • Construcció i Fusta
 • Ensenyament
 • Químiques, Tèxtil i Afins
 • Sanitat
 • Comerç, Hostaleria i Turisme
 • Pensionistes i Jubilats

b) L'estructura territorial integra les treballadores i els treballadors atenent al criteri de la territorialitat del lloc de treball, de la manera que segueix: 

 • Unió local, en localitats grans i volum d'afiliació suficient.
 • Unió comarcal.
 • Unió intercomarcal, que és l'organització territorial que agrupa més d'una comarca.

c) L'estructura confederal és el conjunt de federacions de ram i d'organitzacions territorials que configuren, tots junts, la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC), que alhora es confedera amb la resta de confederacions de nacionalitat o regió de l'Estat Espanyol, i les federacions estatals de rams, en la Confederació Sindical de CCOO. 

La Confederació estatal, alhora, està afiliada a la Confederació Europea de Sindicats (CES).  

Com participem i com prenem les nostres decisions

Per a les persones ocupades, l'òrgan més proper i directe per participar en la tasca sindical i en la presa de decisions és la secció sindical de CCOO en el centre de treball. 

La secció sindical és el conjunt d'afiliats i afiliades a CCOO en una empresa, i, com a assemblea d'afiliats i afiliades, o bé en forma de grups o àrees de responsabilitat, ens ofereix la primera i més directa possibilitat de participar i decidir, tant en els debats més concrets sobre les nostres condicions de treball com en els més generals de les propostes i actuacions del nostre sindicat, així com en l'elecció de les companyes i companys que l'hagin de coordinar i dirigir. 

L'organització territorial del sindicat (unions comarcals i intercomarcals) és un lloc en què coincideixen companys i companyes dels diferents rams del sindicat i que ens permet participar en un sentit més general, en tots aquells aspectes que ens afecten com a treballadores i treballadors i com a ciutadans i ciutadanes (condicions de vida, medi ambient, transport, sanitat, ensenyament, etc.) en cada àmbit territorial.

La participació en el sindicat de treballadors i treballadores allà on no hi hagi secció sindical es farà directament en els sindicats de ram, en què coincidiran amb la resta de companys i companyes de la resta d'empreses del seu sector.  

Per a què serveix la secció sindical de CCOO?

La secció sindical de CCOO és l'organització del nostre sindicat en el centre de treball. Està formada per tots els afiliats i afiliades a CCOO dins de l'empresa. És l'òrgan de representació i organització del sindicat en l'empresa. 

És, també, l'organització primària del sindicat en l'àmbit sectorial: de fet és el sindicat en l'empresa. La funció fonamental és ampliar-hi la nostra presència sindical i la nostra capacitat d'intervenció. 

Les seccions sindicals de CCOO també poden constituir-se en les empreses petites i mitjanes. No hi influeix la grandària de l'empresa, ni el nombre d'afiliats i afiliades. 

La secció sindical ha d'intervenir en les relacions laborals, participar en la negociació collectiva en el seu àmbit, cercant solucions als problemes de caràcter individual o collectiu que es puguin plantejar, i ha de tenir una atenció preferent per als afiliats i afiliades. 

La secció sindical de CCOO ha d'orientar i coordinar l'activitat dels delegats i delegades de CCOO, en els òrgans de representació unitària (delegats i delegades de personal, de comitès d'empresa i de juntes de personal).  

Com es participa en la secció sindical de CCOO?

Assistint a les assemblees d'afiliades i afiliats per debatre els temes d'interès sindical que s'hi proposin. 

Escollint els companys i companyes proposats per formar la direcció de la secció sindical, o per a delegats i delegades sindicals de CCOO. En poden ser candidats o candidates qualsevol afiliat o afiliada. 

Assumint qualsevol tipus de responsabilitat sindical que es proposi en el seu si (àrees de treball, difusió de comunicats, extensió de l'afiliació, etc.).  

Què són els delegats i delegades sindicals de CCOO a l'empara de la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS)?

Són els afiliats i afiliades de CCOO que representen les seccions sindicals de CCOO davant de la direcció de l'empresa, és a dir, representen el conjunt dels afiliats i afiliades. 

CCOO, per ser el sindicat més representatiu, pot tenir delegats i delegades sindicals en totes les empreses. 

Els delegats i delegades sindicals són escollits per i entre els afiliats i afiliades. 

Si l'empresa té més de 250 persones treballant, el delegat o delegada sindical de CCOO també té dret al mateix crèdit horari que un membre de la Junta de Personal o del Comitè d'Empresa.  

Quins drets tenen els delegats i delegades sindicals de CCOO?

Els delegats i delegades de les seccions sindicals tenen reconeguts els mateixos drets que els membres dels òrgans de representació unitària, que bàsicament són: 

A ser informats per l'empresa de la seva marxa econòmica, de la contractació, de la imposició de sancions per faltes molt greus, de la modificació substancial de les condicions de treball... 

A intervenir emetent informe previ sobre plans de formació professional, organització del treball, modificació de les condicions de treball collectives, acomiadament d'afiliats i afiliades... 

A convocar i informar els afiliats i afiliades de CCOO, per la via de publicacions o d'escrits propis bé distribuint-la o bé collocant-la en el tauler d'anuncis. 

A protecció jurídica per poder desenvolupar la seva tasca de representació dels afiliats i afiliades a CCOO.  

La secció sindical en la petita i mitjana empresa (PIME)

En totes les empreses es poden constituir seccions sindicals. En concret en les empreses de menys de 250 treballadors i treballadores es podrà: 

Fer reunions, rebre i distribuir la informació que enviï el sindicat, disposar d'un tauler d'anuncis en un lloc visible i recaptar les quotes d'afiliació i participar en la negociació collectiva, en els termes establerts en la legislació específica. 

Els càrrecs electes comarcals, provincials, autonòmics i estatals de CCOO poden entrar a totes les empreses o centres de treball per participar en activitats pròpies de la secció sindical com, per exemple, assessorar la negociació col.lectiva, assistir a assemblees, plenaris d'afiliats i afiliades, etc.  

Òrgans de direcció

El Congrés Nacional de Catalunya es reuneix almenys cada quatre anys i durant la seva realització es decideixen les línies generals d'actuació sindical per a aquest període. A més escull, per sufragi lliure i secret, la persona que ocuparà la Secretaria General, i la Comissió Executiva 

El Consell Nacional és el màxim òrgan de direcció, participació i representació entre congressos. Es reuneix almenys dues vegades a l'any. Discuteix i decideix sobre la política general de la Confederació i controla la bona marxa del sindicat. 

El Comitè Confederal es constitueix com a òrgan de direcció i coordinació confederal de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Està integrat pels membres de la Comissió Executiva i els secretaris i secretàries generals de les organitzacions confederades.

La Comissió Executiva és l'òrgan que assumeix la gestió ordinària del sindicat, compartint amb el Comitè Confederal en el qual s'integra la direcció de la política sindical.

La persona que ocupa la Secretaria General representa legalment i públicament el sindicat. Dóna cohesió al Consell Nacional i a la Comissió Executiva i impulsa les seves funcions. 

A més hi ha dues comissions de control, integrades cada una d'elles per 5 persones que no poden ocupar càrrecs directius d'àmbit confederal. 

La Comissió de Garanties s'escull en el Congrés i vetlla pels drets de les persones afiliades en el si del sindicat i per l'acompliment dels Estatuts. 

La Comissió de Control administratiu és escollida pel Congrés i la seva funció és vetllar pel bon funcionament administratiu i financer de tots els organismes i ens del sindicat.  

Finançament del sindicat

  Les principals fonts de finançament del sindicat són: 

La quota que paguen el conjunt de les persones afiliades. 

Les hores sindicals (crèdit horari) que els delegats i delegades dediquen al treball sindical. 

Les aportacions que rep el sindicat de les diferents administracions públiques, que sempre són per desenvolupar una activitat concreta, subjecta a les inspeccions administratives corresponents. 

Des de fa alguns anys, en la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya hi ha un pressupost anual de tots els ingressos i despeses, així com una auditoria interna que supervisa el compliment estricte d'aquest pressupost.