Inici‎ > ‎Noticies conveni‎ > ‎

Proposta mediadora per al Conveni de la XHUP

13 de juny 2013, 0:20 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme

Davant la impossibilitat d’arribar a un acord a la Comissió Negociadora del Conveni, CCOO, UGT i les patronals vam decidir acceptar la proposta del president de la Negociadora de sotmetre’ns a una mediació davant l’Autoritat Laboral. MC va lamentar la nostra decisió i posteriorment, amb la coherència que els caracteritza, s’hi va adherir.
L’acte de mediació va fer-se abans d’ahir, 11 de juny, a la seu del Departament d’Empresa i Ocupació. La proposta és la següent:
1- Retribucions. Reducció del 5% de les retribucions vigents a 31-12-2008. S’hi exclouen l’hora de guàrdia de presència física i la RVO. Efectes des de l’1-1-2013 fins al 31-12-2014.
2- RVO. Vinculació del 100% de la RVO a l’equilibri pressupostari de l’empresa. Per als facultatius d’atenció primària només queden condicionats a l’equilibri pressupostari 3.400 €.
3- Jornada de treball. Personal sanitari. Aplicació de la secció 1a, del capítol X, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, amb la finalitat que les hores de guàrdia no siguin considerades hores extraordinàries, evitant així que tant les empreses com els treballadors hagin de cotitzar a la Seguretat Social. Qualsevol modificació que es pretengui fer del règim de jornada i descansos actuals haurà de ser fiscalitzada per la Comissió Paritària del Conveni.
Personal no sanitari. El règim de jornada i descansos no es modifica.
Jornada anual. Grup 1: 1.688 hores.
Grups 2 al 7: 1.668 hores (torn de dia).
1.562 hores (torn de nit).
Es mantenen els 3 dies de lliure disposició que tenen la consideració d’efectivament treballats. La distribució irregular de la jornada anual es limita al 5% i en els contractes a temps parcial s’incrementarà proporcionalment la jornada, perquè les retribucions no quedin afectades.
4- Carrera professional. Se suspenen els efectes econòmics derivats de la progressió en el SIPDP i SIP del nivell B al C i del C al D. Es continuaran cobrant els nivells que ja hagin estat assolits.
5- Incapacitat temporal. Aplicació de la regulació dels empleats públics. Durant la situació d’IT, les empreses complementaran la prestació de la Seguretat Social fins a
50% de les retribucions fixes i periòdiques durant el 3 primers dies; fins al 75%, des del dia 4t fins al 20è; i, fins al 100%, a partir del 21è. En els processos d’IT de dones embarassades, els derivats de malalties oncològiques, intervencions quirúrgiques i hospitalitzacions, situacions de violència de gènere i en tots els causats per contingències professionals es complementarà fins al 100% de les retribucions des del primer dia.
6- Tiquet menjador. 4€ per al personal amb jornada partida; 6€ per a la resta. El personal de guàrdia no abonarà cap quantitat.
7- Premi de fidelització. Es manté el premi de fidelització. Només de forma excepcional, la Comissió Paritària podrà autoritzar la substitució dels dies de vacances per una compensació econòmica equivalent a la RAF.
Aquesta és una proposta mediadora feta per l’Autoritat Laboral que ha de ser acceptada o refusada íntegrament per les parts.
Tothom coneix les pretensions inicials de les patronals i, per tant, els canvis que s’han aconseguit en la negociació i posterior mediació, els més significatiu del quals és el manteniment íntegre de les dues pagues extraordinàries.
CCOO hem fet avui una assemblea de delegats en la qual s’ha valorat la proposta com un greu retrocés en les nostres condicions laborals; no obstant això, tenint en compte que la major part de les mesures tenen caràcter temporal i tenen com a finalitat passar la situació de crisi econòmica afectant el mínim possible l’ocupació i la qualitat del servei sanitari públic, la majoria dels delegats han manifestat la necessitat d’acceptar la proposta. Altres raons que s’han tingut en compte són:
- Finalització de la ultra activitat del conveni el dia 7 de juliol, que suposaria passar a tenir regulades les condicions laborals per l’Estatut dels treballadors.
- El dia 9 de juliol hi ha un judici per un conflicte col·lectiu presentat per les patronals en què demanen que la jornada anual dels centres públics sigui de 1.708 hores tant per als torns de dia com per als de nit. Si les patronals guanyessin el judici suposaria passar tot el personal a 1.708 hores anuals.
Atesa la importància dels canvis que es proposen en la mediació i l’afectació que tindrà sobre les condicions laborals i salarials, CCOO hem decidit fer assemblees i convocar consultes en tots aquells centres de treball en què tenim representació. En funció del resultat de l’assemblea de delegats d’UGT que tindrà lloc avui, aquestes assemblees i consultes seran convocades conjuntament.
Barcelona, 13 de juny de 2013
Ċ
CCOO Consorci Sanitari del Maresme,
13 de juny 2013, 0:20