Inici‎ > ‎Hospital de Mataró‎ > ‎

CONVENI DE LA XHUP RESUM DE L’ASSEMBLEA DE DELEGATS DE CCOO

12 de maig 2015, 0:28 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme   [ actualitzat el 12 de maig 2015, 0:28 ]
 
NOTA INFORMATIVA

CONVENI DE LA XHUP

RESUM DE L’ASSEMBLEA DE DELEGATS DE CCOO

Avui s’han reunit en assemblea els delegats de CCOO dels diferents centre de treball afectats pel conveni XHUP, per valorar la última proposta del president de la negociadora del conveni.

En les intervencions dels delegats i amb les respostes dels companys presents a la negociadora, s’han fet els aclariments següents respecte de la proposta:

* Vigència: fins a 31 de desembre de 2016

* Ultra activitat: la Llei, Estatut dels Treballadors, contempla que els convenis col·lectius mantenen la seva efectivitat un any després de caducar. El TS ha puntualitzat que les condicions del conveni es mantenen amb caràcter "ad personam" com a contractualització (individual) de les condicions laborals.

* Garantia "ad personam" i dels acords d’empresa: qui tingui condicions de treball millors que les que marca el conveni les manté. Tant mateix s’estableix una clàusula de garantia pels pactes d’empresa que millorin les condicions laborals que contempla el conveni, prorrogables per acord entre comitè i empresa.

* Jornada: es manté la jornada en 1.668 hores torn dia i 1.562 hores torn nit. Es mantenen els 3 dies de lliure disposició que es consideren temps efectiu de treball i pel personal que va veure augmentada la seva jornada pels canvis normatius tindrà 2 dies de lliure disposició addicionals que també computen com a jornada treballada. (a l’ICS la jornada laboral anual de 1.650 hores ja té descomptats els dies de lliure disposició, pel que la jornada en total és de 1.680 hores any incloent els 5 dies de lliure disposició).

* Retribucions: Tot el personal recuperarà amb efectes 1 de maig de 2015 les taules salarials del VII Conveni. En el cas d’empreses públiques s’establirà en el conveni un mecanisme que garanteixi aquesta recuperació. Les empreses que no varen reduir les retribucions hauran de pactar en un termini màxim de 2 mesos com revertir l’increment de tarifes en les retribucions del personal.

* DPO’s: el 15% del import de les DPO queda exent de valoració pel que les cobrarà tot el personal independentment del grau d’assoliment dels objectius, en el cas de que s’abonin (si no estan cedides). La retribució dels metges de primària de 2.000 € anuals s’incorpora al plus conveni. Es manté el complement d’atenció continuada.

* Revisió salarial si durant la vigència del conveni s’augmenten les tarifes del CATSALUT.

* Complements IT (baixes): aplicar les mateixes que la Generalitat de Catalunya aplica al seu personal.

* Comissions sectorials: de la professió infermera, de classificació funcional, d’ocupació i igualtat, formació i salut laboral.

* Carrera professional: descongelar el nivell C i els títols d’especialitat d’infermeria donaran accés al nivell A.
   I rebaixa en un any el temps per sol·licitar un nou nivell

* Contracte a temps parcial: s’estableix la preferència del personal a temps parcial de l’empresa per ampliar jornada davant de personal extern.

* Redactat del conveni: adequació del text del conveni als canvis normatius produïts, mantenint la resta del text.

* La regulació de la jornada d’acord a allò regulat en l’estatut marc es refereix únicament a les guàrdies mèdiques. La desvinculació del conveni per part de les empreses està regulada en l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors.

La proposta s’ha aprovat per ample majoria dels centres doncs els delegats han considerat la mateixa com acceptable.

Barcelona, 11 de maig de 2015.

Ċ
CCOO Consorci Sanitari del Maresme,
12 de maig 2015, 0:28