Dret individual 20 hores de formació

14 de des. 2016, 22:42 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme   [ actualitzat el 14 de des. 2016, 22:42 ]

Hola a tothom,
en relació a la última reunió del Comitè intercentres del Csdm, un dels punts de l’ordre del dia tractava sobre el dret que tots els treballadors i treballadores tenen al gaudiment del dret de 20 hores retribuïdes íntegres en formació contínua professional (article 23.3 de l’Estatut dels treballadors; articles 64.3 i 72.f del Conveni SISCAT). Des de la direcció es justifica que aquest dret individual no és ben bé un dret sinó que participaria més de la naturalesa d’un permís. Des de CCOO amb jurisprudència varem expressar que no, que estem davant d’un dret de naturalesa individual i, per tant recollit en la Carta Magna (art. 40.2 CE).
Per aquest motiu, us transcrivim on podreu trobar la legalitat del nostre raonament. En el paràgraf 4 de l’apartat II del preàmbul del Real Decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, diu explícitament que:.” El real decreto-ley apuesta por una formación profesional que favorezca el aprendizaje permanente de los trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades profesionales. El eje básico de la reforma en esta materia es el reconocimiento de la formación profesional como un derecho individual, reconociéndose a los trabajadores un permiso retribuido con fines formativos”.
En aquesta línia, i seguint l’article 72 c del nostre Conveni, qualsevol treballador sigui el tipus de contracte que tingui, li serà garantit per l’empresa:”l’accés efectiu del personal a temps parcial a la formació professional continua amb la finalitat d’afavorir la seva progressió i mobilitat professional en iguals condicions que el personal a temps complet.”
Us animem companys a que mentre no aconseguim de manera automàtica en el bold aquest recompte d’hores us dirigiu a RRHH perquè fent valer aquest dret individual tothom gaudeixi integrament de les hores de formació.
A hores d’ara, ja ho hem posat en coneixement de la Comissió Paritària, què és l’òrgan que interpreta i vigila els drets continguts en el conveni col·lectiu.
 
Fins aviat,
 
Des de la secció de CCOO del Csdm