Aclariments importants sobre la paga extra de desembre de 2012

10 de des. 2013, 1:58 publicada per CCOO Consorci Sanitari del Maresme   [ actualitzat el 4 de març 2016, 1:25 per Federació de Sanitat CCOO Catalunya ]


Foto

Tots els sindicats que tenim representació entre els empleats públics de Catalunya vam acordar una estratègia jurídica conjunta per reclamar la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012. Aquesta estratègia consistia a presentar una única demanda individual a cada una de les províncies catalanes. 

L’objectiu d’aquesta actuació era: 

1. Actuar tots els sindicats de forma conjunta i coordinada per evitar resolucions judicials contradictòries i per evitar perjudicis als empleats públics, com per exemple, les condemnes en costes. 
2. Cas d’aconseguir guanyar aquests judicis individuals, el personal que es troba en idèntica situació pot demanar de forma individual l’extensió d’efectes. Aquest és un procediment senzill que només requereix un escrit al Jutjat. 

Com que s’estan produint en tot l’Estat sentències estimatòries que reconeixen el dret al cobrament de la part meritada de la paga extra de desembre de 2012 i també tenim una a l’ICS a Girona, tots els sindicats que vam acordar aquesta estratègia jurídica vam reunir-nos i vam acordar per consens dels nostres respectius gabinets jurídics que el que cal fer és esperar fins que tinguem les sentències de les quatre províncies de Catalunya. També vam acordar que seria en aquest moment quan hauríem de demanar de forma individual i coordinada l’extensió d’efectes. Només si es denegués l’extensió d’efectes, caldria iniciar una campanya de reclamacions individuals en via administrativa i posteriorment judicial. 

Tots els sindicats vam decidir seguir aquest procediment perquè és senzill i el cost és mínim; només cal adreçar un escrit al mateix jutjat que ja ha reconegut a un treballador que es troba en idèntica situació el dret a cobrar una part de la paga extra; això permet obtenir una resolució ràpida. Contràriament, les reclamacions individuals suposen un llarg i incert procediment, primer en via administrava davant l’ICS i posteriorment en via judicial. Aquest procediment té un altre desavantatge: és molt més costós i, per tant, perjudica als treballadors; encara que potser sí beneficia a qui el promou. 

Per aquestes raons, CCOO continuem recomanant seguir el procediment que vam acordar tots els sindicats. 

Barcelona, 5 de desembre de 2013


VEURE LA NOTA EN PDF